Съобщения

Уважаеми клиенти,

За отоплителен сезон 2016/2017 г. "Топлофикация ВТ" АД гр. Велико Търново определя:

1. 3% (три процента) отстъпка за битови клиенти от стойността с ДДС от изразходваната топлинна енергия за отопление през месеца;

2. Пределна цена на битово горещо водоснабдяване (БГВ) за битови клиенти в размер на 8,34 лв. с ДДС за погряване на 1 куб. метър вода през месеца.

Отстъпката се прилага при плащане на сметка за топлинна енергия в срок по чл. 32, ал. 1 от Общите условия за продажба на топлинна енергия от "Топлофикация ВТ" АД на клиенти в гр. Велико Търново - до 30 число на месеца, следващ месеца на потребление за битови клиенти и при липса на стари задължения.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ” АД  уведомява клиентите си, че с Решение № Ц-6 от 07.04.2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 07 Април 2017 г., утвърди за “Топлофикация ВТ” АД пределна цена на топлинната енергия и преференциална цена на електрическа eнергия, произведена по комбиниран начин. Въз основа на горепосоченото решение на КЕВР “Топлофикация ВТ” АД обявява, че считано от 07 Април 2017 г. ще прилага цени на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и електрическата енергия, произведена по комбиниран  начин, както следва:

Съобщение

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

„Топлофикация ВТ" АД гр. Велико Търново Ви уведомява, че от 01.05.2016 год. въвежда програма „Лоялен клиент", за които цената за 1 куб. м. топла вода ще бъде в размер на 7,20 лв. с ДДС.
Условията, на които трябва да отговаряте, за да сте лоялен клиент са:

1. Да няма стари задължения за плащане.
2. Месечната сметка да се заплаща в срока по чл. 32, ал. 1 от Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация ВТ" АД на клиенти в гр. В. Търново – до 30 число на месеца, следващ месеца на потребление.

При неизпълнение на посочените условия цената на 1 куб. м. топла вода ще бъде, съгласно чл. 68, ал.2 от Наредба № 16 – 334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването.

За допълнителна информация: тел. 062 64 28 86.

Уважаеми клиенти,
"Топлофикация ВТ" АД Ви уведомява, че поради повишаването на външните температури и благоприятната метеорологична прогноза на 15.04.2016 г. спира подаването на топлинна енергия за отопление и преминава от зимен към летен режим на работа.


За допълнителна информация може да се свържете с нас на тел. 062 64 28 86 или 062 67 02 29.

Страница 11 от 15
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree