Съобщения

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изпълнение на ремонтната програма на топлопреносната мрежа и съоръженията за производство на топлинна и електрическа енергия на „Топлофикация ВТ” АД за 2020 г., с основна цел подобряване качеството на топлоснабдяване за отопление и битова гореща вода за отоплителен сезон 2020-2021, Ви уведомяваме че плановия ремонт се удължава до 15.09.2020 год.

За периода на плановите ремонтни дейности по топлопреносната мрежа ще бъде извършена подмяна на магистрални топлопроводи.

При възможност подаването на топлинна енергия за топла вода ще бъде възстановено по - рано.

„Топлофикация – ВТ“ АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички засегнати клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изпълнение на ремонтната програма на топлопреносната мрежа и съоръженията за производство на топлинна и електрическа енергия на „Топлофикация ВТ” АД за 2020 г., с основна цел подобряване качеството на топлоснабдяване за отопление и битова гореща вода за отоплителен сезон 2020-2021, Ви уведомяваме че плановия ремонт се удължава до 10.09.2020 год.

За периода на плановите ремонтни дейности по топлопреносната мрежа ще бъде извършена подмяна на магистрални топлопроводи.

При възможност подаването на топлинна енергия за топла вода ще бъде възстановено по - рано.

„Топлофикация – ВТ“ АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички засегнати клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изпълнение на ремонтната програма на топлопреносната мрежа и съоръженията за производство на топлинна и електрическа енергия на „Топлофикация ВТ” АД за 2020 г., с основна цел подобряване качеството на топлоснабдяване за отопление и битова гореща вода за отоплителен сезон 2020-2021, както и съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ и съгласно чл. 44, ал. 2 от Общи условия за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация-ВТ” АД на потребители в град Велико Търново от 01 Август 2020 год. до 01 Септември 2020 год. ще преустанови подаването на топлинна енергия за битова гореща вода поради извършване на планови ревизии и планови ремонти на основни съоръжения по преноса на топлинна енергия, към всички клиенти на територията на гр. Велико Търново.

За периода на плановите ремонтни дейности по топлопреносната мрежа ще бъде извършена подмяна на магистрални топлопроводи.

При възможност подаването на топлинна енергия за топла вода ще бъде възстановено по - рано.

„Топлофикация – ВТ“ АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички засегнати клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че възникналите аварии на 11.07.2020 год. и на 14.07.2020 год. са отстранени и поетапно се възстановяват параметрите на подаваната топлинна енергия за битова гореща вода към следните адреси: 

ул. "Оборище", ул. Симеон Велики", ул. "Полтава", ул. "Проф. Илия Янулов", ул. „Никола Габровски”, ул. „Ален Мак”, ул. „Охрид”, ул. „Ниш”, ул. „Филип Тотю” и ул. „Бойчо войвода”.

“Топлофикация - ВТ” АД поднася своите искрени извинения за временно причинените неудобства на всички клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Страница 6 от 27
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree