Съобщения

Уважаеми клиенти,

Във връзка с възникнала авария на "ВиК Йовковци" ООД гр. В. Търново и авариен ремонт на Йовковска деривация в землището на с. Присово, днес 10.03.2018 г.(Събота) от 02:00 ч. до 24:00 ч. на 11.03.2018 г.(Неделя) ще бъде спряно водоподаването за гр. В.Търново. - източник www.vik-vt.com

"Топлофикация ВТ " АД, уведомява своите клиенти, че подаването на топлинна енергия е преустановено за територията на гр. Велико Търново.

След отстраняване на аварията от "ВиК Йовковци" ООД гр. Велико Търново ще бъде възстановено подаването на топлинна енергия за отопление и топла вода.

Допълнителна информация може да получите на телефонен номер 062 64 28 86 и 062 60 31 72.

„Топлофикация ВТ” АД поднася своите извинения за причинените неудобства на всички клиенти.

Съгласно чл. 29 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, (Издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2014 г., и поради изтичане на едногодишния регулаторен период (01.07.2017-30.06.2018 г.), “Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново, обявява предварителна пределна цена 92,00 лв. без ДДС за МВтч топлинна енергия от 01.07.2018 г., която ще бъде заявена за утвърждаване от Комисията за енергийно и водно регулиране.

АНАЛИЗ 

на начислени суми за топлинна енергия на битовите потребители за м. 12.2017 г., класирани по сума за плащане сравнени с м. 12.2015 г. и м. 12.2016 г.

 

 

12.2015 г.

Процент

12.2016 г.

Процент

12.2017 г.

Процент

Сметки под 50.00 лв.

1382

47.48%

1125

38.54%

1308

45.99%

Сметки от 50.01 лв до 100.00 лв.

951

32.67%

947

32.44%

870

30.59%

Сметки от 100.01 лв до 150.00 лв.

426

14.63%

571

19.56%

450

15.82%

Сметки от 150.01 лв до 200.00 лв.

120

4.12%

201

6.89%

157

5.52%

Сметки от 200.01 лв до 250.00 лв.

25

0.86%

48

1.64%

37

1.30%

Сметки от 250.01 лв до 300.00 лв.

6

0.21%

18

0.62%

17

0.60%

Сметки от 300.01 лв до 350.00 лв.

0

0.00%

6

0.21%

3

0.11%

Сметки над 350.01 лв.

1

0.03%

3

0.10%

2

0.07%

Брой потребители

2911

100.00%

2919

100.00%

2844

100.00%

 

12.2015.JPG

12.2016.JPG

12.2017.JPG

Средномесечни температури:

 • Декември 2015 г. –   +4.2˚
 • Декември 2016 г. –   +0.5˚
 • Декември 2017 г. –   +4.95˚

Средна сметка за абонат:

 • Декември 2015 г. –   64.96 лв.
 • Декември 2016 г. –   78.43 лв.
 • Декември 2017 г. –   70.27 лв.

Утвърдена цена с ДДС от КЕВР за 1 Mwh :

 • Декември 2015 г. –   92.26 лв.
 • Декември 2016 г. –   87.77 лв.
 • Декември 2017 г. –  104.17 лв.
 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

„Топлофикация - ВТ" АД гр. Велико Търново Ви уведомява, че от 01.11.2017 г. до 30.04.2018 г. определя пределна цена за 1 куб. м. топла вода в размер на 9,83 лв. с ДДС за битови клиенти, когато са налице едновременно следните условия:

 1. Отчитането на водомерите за топла вода да се извършва всеки месец от лице, което е избрано от Общото събрание на Сграда - етажна собственост, от представител на фирмата за дялово разпределение или чрез дистанционен отчет на водомерите за топла вода.
 2. Да няма стари задължения за плащане.
 3. Месечната сметка да се заплаща в срока по чл. 32, ал. 1 от Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация ВТ" АД на клиенти в гр. В. Търново – до 30 число на месеца, следващ месеца на потребление.

За топлинна енергия за отопление (енергия от отоплителни тела, енергия отдадена от сградна инсталация и енергия от отоплителни тела в общи части) не се прилага отстъпка.

За допълнителна информация: тел. 062 64 28 86

Страница 8 от 16
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree