Уважаеми клиенти,

Във връзка с оптимизиране на сроковете за извършване на ремонтната програма на топлопреносната мрежа на „Топлофикация - ВТ” АД за 2021 г., първоначално обявения срок от 19 Април 2021 г. до 31 Май 2021 г. се променя от 27 Апрли 2021 г. до 08 Юни 2021 г.

През периода от от 27 Апрли 2021 г. до 08 Юни 2021 г. “Топлофикация - ВТ” АД ще преустанови подаването на топлинна енергия за топла вода за извършване на планови ревизии и планови ремонти на основни съоръжения по преноса на топлинна енергия, към следните адреси:

ул. „Христо Донев”, ул. „Деню Чоканов”, ул. „Георги Живков”, ул. „Борис Богданов”, ул. „Иван Сарафов”, ул. „Иларион Драгостинов”, ул. „Константин Паница”, ул. „Георги Измирлиев”, ул. „Филип Симидов”, ул. „Георги Бенковски”, ЦСУ – ДСХ "Венета Ботева", СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА" и СУ "ГЕОРГИ РАКОВСКИ".

При възможност подаването на топлинна енергия за топла вода ще бъде възстановено по - рано.

„Топлофикация – ВТ“ АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички засегнати клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – ВТ” АД за месец Март 2021 г. и месец Март 2020 г.  

Месец/година

м. 03.2020 г.

м. 03.2021 г.

Промяна

Доставена топлинна енергия в МВтч

2 331.754

3 685.322

58.05%

Денградуси

320.9

436.9

116.0

Средна външна температура по данни на НИМХ

8.6

4.9

-3.7

Работни дни отопление

31

31

0

Работни дни топла вода

31

31

0

Доставената топлинна енергия от „Топлофикация – ВТ” АД на клиентите на гр. Велико Търново за м. Март 2021 г. е с 58,05% по – вече в сравнение с м. Март 2020 г. поради значително по – ниската средна външна температура.

Средноденонощна външна температура по данни на НИМХ през м. Март 2021 г. в сравнение с м. Март 2020 г. е с – 3.7°С по – ниска, което е от важно значение за повишената консумация на топлинна енергия от клиентите на „Топлофикация – ВТ” АД.

На вниманието Ви предоставяме в табличен и графичен вид сравнение за начислените суми за топлинна енергия за м. Март 2021 г. спрямо м. Март 2020 г.

Таблица 1

Сума за топлинна енергия,

в лв. от - до

03.2021 г.

%

03.2020 г.

%

<50.00 лв.

1279

46.37%

1455

52.77%

от 50.01 лв. до 100.00 лв.

751

27.23%

764

27.71%

от 100.01 лв. до 150.00 лв.

428

15.52%

371

13.46%

от 150.01 лв. до 200.00 лв.

178

6.45%

117

4.24%

от 200.01 лв. до 250.00 лв.

61

2.21%

23

0.83%

от 250.01 лв. до 300.00 лв.

28

1.02%

12

0.44%

от 300.01 лв. до 350.00 лв.

18

0.65%

8

0.29%

>350.01 лв.

15

0.54%

7

0.25%

Брой абонати

2758

100.00%

2757

100.00%

03.2021.png

03.2020.png

Средноденонощни температури: 

  • Март 2020 г. – +  8.6˚С
  • Март 2021 г. – +  4.9˚С

Средна сметка за начислена топлинна енергия за клиент, в лв. с ДДС: 

  • Март 2020 г. – 62.05 лв.
  • Март 2021 г. – 75.18 лв.

Утвърдена цена с ДДС от КЕВР за 1 МВтч топлинна енергия: 

  • Март 2020 г. – 119.29 лв.
  • Март 2021 г. – 104.71 лв.
  • 08
  • Апр

“Топлофикация - ВТ” АД уведомява своите клиенти, че са изготвени сметките за месец Март 2021 г.

Сумите могат да бъдат заплатени в срок до 30.04.2021 г. на касите на фирмата или по всички обявени начини за безкасово плащане. 

Клиенти, които нямат стари задължения и са заплатили месечните си сметки в срок или са сключили споразумение с топлофикационното дружество за разсрочено плащане и плащат редовно сумите по погасителни вноски, ще заплащат преференциална пределна цена за 1 куб.м. топла вода в размер на 6,00 лв. с ДДС при заплащане на цялата месечна сметка наведнъж в указания срок! Във фактурата е включена такса дялово разпределение. 

Дължими суми за топлинна енергия за стари периоди могат да бъдат заплатени и на касите на Изипей.

Онлайн проверка на сметка чрез ePay.bg - Проверка на сметка към Топлофикация - ВТ . Вашият абонаментен номер може да откриете на уведомителното писмо, което получавате всеки месец в пощенската кутия или на вносната бележка след извършено плащане. Също така може да получите своят абонаментен номер, като се свържете с нас на посочения в секция Контакти, телефонен номер.

 

 

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изпълнение на ремонтната програма на „Топлофикация ВТ” АД за 2021 г., отнасяща се до извършване на планови ревизии и планов ремонт на основните съоръжения за пренос на топлинна енергия, с основна цел подобряване качеството на топлоснабдяване за отопление и битова гореща вода за отоплителен сезон 2021-2022, както и съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ и съгласно чл. 44, ал. 2 от Общи условия за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация - ВТ” АД на потребители в град Велико Търново от 19 Април 2021 год. до 31 Май 2021 год. ще преустанови подаването на топлинна енергия за битова гореща вода към клиенти на следните адреси:

ул. „Христо Донев”, ул. „Деню Чоканов”, ул. „Георги Живков”, ул. „Борис Богданов”, ул. „Иван Сарафов”, ул. „Иларион Драгостинов”, ул. „Константин Паница”, ул. „Георги Измирлиев”, ул. „Филип Симидов”, ул. „Георги Бенковски”, ЦСУ – ДСХ "Венета Ботева", СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА" и СУ "ГЕОРГИ РАКОВСКИ".

При възможност подаването на топлинна енергия за топла вода ще бъде възстановено по - рано.

„Топлофикация – ВТ“ АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички засегнати клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree