Съобщения

Съобщение

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

„Топлофикация ВТ" АД гр. Велико Търново Ви уведомява, че от 01.05.2016 год. въвежда програма „Лоялен клиент", за които цената за 1 куб. м. топла вода ще бъде в размер на 7,20 лв. с ДДС.
Условията, на които трябва да отговаряте, за да сте лоялен клиент са:

1. Да няма стари задължения за плащане.
2. Месечната сметка да се заплаща в срока по чл. 32, ал. 1 от Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация ВТ" АД на клиенти в гр. В. Търново – до 30 число на месеца, следващ месеца на потребление.

При неизпълнение на посочените условия цената на 1 куб. м. топла вода ще бъде, съгласно чл. 68, ал.2 от Наредба № 16 – 334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването.

За допълнителна информация: тел. 062 64 28 86.

Уважаеми клиенти,
"Топлофикация ВТ" АД Ви уведомява, че поради повишаването на външните температури и благоприятната метеорологична прогноза на 15.04.2016 г. спира подаването на топлинна енергия за отопление и преминава от зимен към летен режим на работа.


За допълнителна информация може да се свържете с нас на тел. 062 64 28 86 или 062 67 02 29.

Съобщение

Уважаеми клиенти,

„Топлофикация ВТ” АД гр. Велико Търново Ви напомня, че във връзка с изпълнение на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването:
„Чл. 3, ал. 1 Топлопреносното предприятие е длъжно да има готовност да предоставя топлинна енергия за отопление от 1 Oктомври до 30 Aприл.”
„Чл. 3, ал. 2 Топлопреносното предприятие ... изключва отоплението при повишаване на средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни над +12С, като се съобразява с дългосрочна прогноза за следващите 7-10 дни.”
продължава да подава топлинна енергия за отопление и през м. Април 2016 г.

Съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването изключване на отоплението преди сроковете по ал. 1 и ал. 2 ще се извършва по писмено искане на клиентите след представяне на протокол с взето решение от общото събрание на етажната собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост.

За допълнителна информация може да се свържете с нас на тел. 062 64 28 86 или 062 67 02 29.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ” АД  уведомява клиентите си, че с Решение № Ц-34 от 30.09.2015 г. Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 1 октомври 2015 г., утвърди за “Топлофикация ВТ” АД пределна цена на топлинната енергия и преференциална цена на електрическа eнергия, произведена по комбиниран начин. Въз основа на горепосоченото решение на КЕВР “Топлофикация ВТ” АД обявява, че считано от 1 октомври 2015 г. ще прилага цени на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и електрическата енергия, произведена по комбиниран  начин, както следва:

Страница 14 от 17
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree