Съобщения

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че възникналата аварията на 18.03.2020 год. в 14,40 часа е отстранена и подаването на топлинна енергия е възстановено на 20.03.2020 год. в 9,00 часа на територията на гр. Велико Търново.

“Топлофикация - ВТ” АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и с оглед ограничаване разпространението на COVID-19 и осигуряване безопасни условия за гражданите и служителите на „Топлофикация-ВТ“ АД  насърчаваме нашите клиенти да използват алтернативните методи за плащане, които са изброени по-долу.

Касите на „Топлофикация-ВТ“ АД на адрес ул. „Никола Габровски“ №71А и на адрес ул. „Бачо Киро“ № 5 /клонът на „Първа инвестиционна банка“ АД до РПУ В. Търново/ ще работят. На служителите, които са в постоянен и ежедневен контакт с клиенти са раздадени необходимите лични предпазни средства. Въведена е организация за многократно дезинфекциране на местата, където има движение на външни лица, както и работните места на служители.

Обръщаме се с молба към потребителите да посещават касите на „Топлофикация-ВТ“ АД само ако нямат възможност да платят по алтернативен път.

За информация за текущите Ви задължения Ви молим да използвате следния телефон: 062/642886

Задълженията Ви могат да бъдат проверени и по електронен път на следния адрес:

https://www.epay.bg/pay/bills/

Алтернативни методи за плащане:

  1. Електронно чрез системата на ePay.bg

Можете да платите Вашите задължения електронно чрез системата на ePay.bg. След въвеждане на абонатния Ви номер системата ще Ви посочи размерът на задълженията и ще можете да ги платите. /Информация, къде да намерите Вашия абонатен номер, е поместена на края на настоящото съобщение/

Подробно описание можете да намерите на следния адрес:

https://www.epay.bg/v3main/front?p=bs

  1. Електронно чрез онлайн банкиране.

Банките поддържат плащане на битови сметки през тяхното онлайн банкиране. В случай че имате такова, можете да се възползвате и да платите задълженията си към „Топлофикация-ВТ“. Обикновено процедурата включва избиране на меню „Плащане на битови сметки“, избиране на категория „Парно“, избиране на „Топлофикация-ВТ“ АД и въвеждане на Вашия абонатен номер.

Подробности как да платите чрез онлайн банкирането на Вашата банка можете да получите от сайта или телефоните за контакт на банката.

/Информация, къде да намерите Вашия абонатен номер, е поместена на края на настоящото съобщение/

  1. Електронно чрез системата trans.card.

За да заплащате онлайн битови сметки и местни данъци и такси с карта, издадена от ТФС, трябва да ги регистрирате. Подробности можете да намерите на следния адрес:

https://www.transcard.bg/bg/bitovi-smetki-online/

Отново ще Ви трябва Вашият абонатен номер.

/Информация, къде да намерите Вашия абонатен номер, е поместена на края на настоящото съобщение/

  1. Плащане чрез превод по банкова сметка.

Задълженията си към „Топлофикация-ВТ“ АД можете да платите и по банков път на следните банкови сметки. Моля, в основание да посочите вашия абонатен номер! /Информация, къде да намерите Вашия абонатен номер, е поместена на края на настоящото съобщение/:

„Първа инвестиционна банка“ АД -  BG50 FINV 9150 10BG N08U 6P   /    BIC  FINVBGSF

„Обединена българска банка“ АД   -  BG65 UBBS 8002 1075 8538 30   /    BIC  UBBSBGSF 

Информация за абонатния номер:

  1. Можете да получите съдействие за Вашият абонатен номер на тел.: 062/642886

Вашият абонатен номер може да бъде намерен и на фактурата, която получавате от „Топлофикация-ВТ“ АД.

Уважаеми клиенти,

Съгласно чл. 29 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, (Издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2014 г., и поради изтичане на едногодишния регулаторен период (01.07.2019-30.06.2020 г.), “Топлофикация-ВТ” АД, гр. Велико Търново, обявява предварителна пределна цена 105.37 лв. без ДДС за МВтч топлинна енергия от 01.07.2020 г., която ще бъде заявена за утвърждаване от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че възникналата аварията на 21.02.2020 год. в 20,30 часа е отстранена и подаването на топлинна енергия е възстановено на 23.02.2020 год. в 9,00 часа на следните адреси: 

ул. "Оборище", ул. "Георги Бакалов", ул. Симеон Велики", ул. "Полтава", ул. "Проф. Илия Янулов", ул. „Никола Габровски”, ул. „Краков”, ул. „Ален Мак”, ул. „Охрид”, ул. „Плиска”, ул. „Ниш”, ул. „Йоновка”, ул. „Филип Тотю”, ул. „Бойчо войвода”, ул. „Трети март”, ул. „Арх. Г. Козарев”, ул. "Васил Левски", ул. "Тодор Светослав" и Областна администрация Велико Търново.

“Топлофикация - ВТ” АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Страница 7 от 24
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree