История

Топлофикационното дружество “Топлофикация ВТ” АД, В. Търново е основано през 1977 г., като отоплителна централа за нуждите на новопостроеното ВВОВУ (сега НВУ) “В. Левски”.

През същата 1977 г. започва разширението на Отоплителната централа с изграждането на 2 бр. водогрейни котли с мощност по 50 Гкал/ч. С това разширение тръгва и изграждането на Първа градска магистрала до Окръжна болница, с възможност за пренос на 100 Гкал топлинна мощност. След построяването на магистралата и застрояването на нов квартал в І-ви западен район на гр. В. Търново започва изграждането на дворни мрежи и абонатни станции за квартал “Триъгълника”.

През лятото на 1985 г. стартира подготовката за пускане на централното отопление в гр. В. Търново с топлоносител гореща вода от отоплителната централа. Действителният пуск на централизираното отопление за гр. В. Търново се осъществява на 6 ноември 1985 г. за жилищен блок на ул. “М. Габровска” 4. През 1986 г. влизат в експлоатация водогрейните котли ВК-50.

През 1986 г. започва и изграждането на Втора градска магистрала с мощност от 75 Гкал за захранване на изграждащия се по това време квартал “Бузлуджа”. Втора градска магистрала влиза в експлоатация през 1987 г., като първоначално захранва само едно училище. В последствие е натоварена около 20-25% от мощността си, което се запазва почти в същия размер и до момента.

През 1989 г. е изградена и една промишлена водна магистрала с мощност около 30 Гкал, която е собственост на абонатите. Поради финансови затруднения, консуматорите по тази магистрала към момента не използват топлоенергия.

Районната отоплителна централа се намира в района на бившето ВВОВУ “В. Левски” и до 1977 г. е обслужвала същото училище, като негова собственост. През 1978 г. РОЦ е прехвърлена безвъзмездно за експлоатация от “Топлофикация ВТ” АД, В. Търново.

През 1993 г. "Топлофикация ВТ" АД първо в страната въвежда компютъризирано обслужване на клиентите на едно гише.

В средата на 90-те години "Топлофикация ВТ" АД е едно от първите топлофикационни дружества, което въвежда измерване на консумираната топлинна енергия в сградите посредством монтиране на топломери във всички обществени обекти и жилищни блокове, присъединени към топлопреносната мрежа.

През 2000 г. е внедрена информационно-управляваща система на производствения процес, разработена от Honeywell България съвместно с българската фирма "Технологична автоматика".

През 2005 г. "Топлофикация ВТ" АД е приватизирана и става собственост на частната компания "Екоенергия холдинг" ООД.

Също през 2005 г. "Топлофикация ВТ" АД е едно от първите топлофикационни дружества, което започва да предлага услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради - етажна собственост.

През 2006 г. приключва газификацията на ОЦ В.Търново. Реконструкцията и промяната на горивната база от котелно гориво на природен газ осигурява по-екологично и високоефективно производство на топлинна енергия. Реконструкцията представлява съществена крачка в модернизацията на производствения процес в дружеството.

През 2006 г. са изградени топлопровод и топлообменна станция за връзка между Първа градска магистрала и магистралата на Районна отоплителна централа. От този момент започва топлоснабдяване на потребителите, свързани към РОЦ с топлинна енергия от ОЦ В.Търново. РОЦ преустановява работа, тъй като съгласно новия градоустройствен план на града подлежи на закриване. пъмп систем

През 2007 г. в ОЦ В.Търново стартира комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Въведен е в експлоатация когенерационен модул - бутален двигател, изгарящ природен газ и свързан към него електрически генератор. Системата е произведена и доставена от фирмата Wartsila Sweden AB. Топлинната мощност на модула е 3,2 Мегавата, а електрическата мощност 2,8 Мегавата.

Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree