Съобщения

“Топлофикация ВТ” АД уведомява своите клиенти, че поради извършване на планов ремонт на когенерационния модули и планово обслужване на топлопреносните мрежи, подаването на топла вода ще бъде прекратено за времето от 22 юни 2015 г. до 2юли 2015 г.

Извършването на плановите ремонти е важно, за да бъде гарантирано качественото и безаварийно топлоподаване към клиентите в отоплителния период.

Клиентите могат да получат подробна информация на телефон 062 64 28 86.

„Топлофикация ВТ” АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички клиенти.

Общи условия на договорите между "Топлофикация ВТ" АД Велико Търново и търговец за извършване на услуга дялово
разпределение на топлинна енергия между клиентите в сграда - етажна собственост.

“Топлофикация ВТ” АД уведомява своите клиенти на ул. „Деню Чоканов“ № 8, ул. „Деню Чоканов“ № 3, ул. „Деню Чоканов“ № 4, ул. „Филип Симидов“ № 1, ул. „Борис Богданов“ № 9 и ул. „Георги Измирлиев“ № 12, че поради извършване на планов ремонт, подаването на топла вода ще бъде прекратено за времето от 25 май 2015 г. до 8 юни 2015 г.

В този период ще бъдат отстранени възникнали аварии по топлопреносната мрежа. Извършването на плановите ремонти е важно, за да бъде гарантирано качественото и безаварийно топлоподаване към клиентите в отоплителния период.

Клиентите могат да получат подробна информация на телефон 062 64 28 86.

„Топлофикация ВТ” АД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

Цени

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВТ” АД  уведомява клиентите си, че с Решение № Ц-28 от 01.07.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 1 юли 2020 г., утвърди за “Топлофикация - ВТ” АД пределна цена на топлинната енергия и преференциална цена на електрическа eнергия, произведена по комбиниран начин. Въз основа на горепосоченото решение на КЕВР “Топлофикация - ВТ” АД обявява, че считано от 1 юли 2020 г. ще прилага цени на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и електрическата енергия, произведена по комбиниран  начин.

 

  Продажна цена на топлинната енергия за битови нужди Продажна цена на топлинната енергия за стопански и обществени нужди
Цена без ДДС 87,26 лв./МВтч 87,26 лв./МВтч
Цена с ДДС 104,712 лв./МВтч 104,712 лв./МВтч
Страница 32 от 32
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree