Съобщения

Уважаеми клиенти,

"Топлофикация - ВТ" АД Ви уведомява, че отоплителния сезон ще бъде удължен, поради промяна на метеорологичните условия и графикът за планов ремонт ще бъде сменен. Извършването на плановия ремонт на основните съоръжения за пренос на топлинна енергия, с основна цел подобряване качеството на топлоснабдяване за отопление и битова гореща вода ще се извърши в два етапа, както следва:

  • от 24 Април 2023 год. до 08. Май 2023 год.– ул. „Ален Мак” № 2, ул. „Ален Мак” № 4, ул. "Охрид" № 3, ул. „Ален Мак” № 6.2, ул. „Ален Мак” № 8, ул. „Ниш” № 6, ул. „Ниш” № 8, ул. „Ниш” № 12, „Плиска” № 6-8, ул. “Краков“ и ул. "Арх. Г. Козарев";
  • от 24 Април 2023 год. до 09. Юни 2023 год.ул. “Васил Левски“ № 19, ул. “Васил Левски“ № 27, ул. “Васил Левски“ № 29, ул. "Тодор Светослав" № 17, хотел "Алегро", ОУО "К. Фичето", Регионален център за ПППО, ПГ по моден дизайн, Областна администрация Велико Търново, ул. “Филип Тотю“ № 3, ул. “Филип Тотю“ № 9, ул. “Филип Тотю“ № 13, ул. “Филип Тотю“ № 15, ул. “Бойчо Войвода“ № 1, ул."Никола Габровски" № 28, ул."Никола Габровски" № 35, ул."Никола Габровски" № 42, ул. “Трети Март“ № 25;

„Топлофикация – ВТ“ АД ще Ви информира за спирането на отоплителния сезон със съобщение на сайта на дружеството.

За допълнителна информация тел: 062 603 172

Дата: 13.04.2023 год.

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на Топлофикация – ВТ АД

за месец Март 2023 г. и месец Март 2022 г.

KEVR0323

Доставената топлинна енергия от „Топлофикация – ВТ” АД на клиентите на гр. Велико Търново за м. Март 2023 г. е с 15,37% по - малко в сравнение с м. Март 2022 г. поради по – високата средна външна температура.

На вниманието Ви предоставяме в табличен и графичен вид сравнение за начислените суми за топлинна енергия за м. Март 2023 г. спрямо м. Март 2022 г. 

Таблица 1

KEVR0323 1

032023

032022

Средноденонощни температури: 

  • Март  2022 г. –         +   4.1˚С
  • Март  2023 г. –         +   8.8˚С

Средна сметка за начислена топлинна енергия за клиент, в лв. с ДДС: 

  • Март  2022 г. –         83.46 лв.
  • Март  2023 г. –         78.41 лв.

Утвърдена цена с ДДС от КЕВР за 1 МВтч топлинна енергия:

  • Март  2022 г. –        128.96 лв.
  • Март  2023 г. –        143.53 лв.

       Уважаеми клиенти,

"Топлофикация - ВТ" АД Ви уведомява, че във връзка с наближаването на края на отоплителния сезон, дружеството планува извършване на планов ремонт на основните съоръжения за пренос на топлинна енергия, с основна цел подобряване качеството на топлоснабдяване за отопление и битова гореща вода в два етапа, както следва:

  • от 18 Април 2023 год. до 30 Април 2023 год.– ул. „Ален Мак” № 2, ул. „Ален Мак” № 4, ул. "Охрид" № 3, ул. „Ален Мак” № 6.2, ул. „Ален Мак” № 8, ул. „Ниш” № 6, ул. „Ниш” № 8, ул. „Ниш” № 12, „Плиска” № 6-8, ул. “Краков“ и ул. "Арх. Г. Козарев";
  • от 18 Април 2023 год. до 31 Май 2023 год.ул. “Васил Левски“ № 19, ул. “Васил Левски“ № 27, ул. “Васил Левски“ № 29, ул. "Тодор Светослав" № 17, хотел "Алегро", ОУО "К. Фичето", Регионален център за ПППО, ПГ по моден дизайн, Областна администрация Велико Търново, ул. “Филип Тотю“ № 3, ул. “Филип Тотю“ № 9, ул. “Филип Тотю“ № 13, ул. “Филип Тотю“ № 15, ул. “Бойчо Войвода“ № 1, ул."Никола Габровски" № 28, ул."Никола Габровски" № 35, ул."Никола Габровски" № 42, ул. “Трети Март“ № 25;

       В случай на рязка промяна в температурните условия и понижаване на средноденонощните температури под 12°C „Топлофикация – ВТ“ АД ще продължи да подава топлинна енергия до настъпване на необходимите условия. При настъпване на такива условия началото на плановия ремонт ще се промени, за което ще Ви уведомим със съобщение на сайта на дружеството.

       „Топлофикация – ВТ“ АД ще Ви информира за спирането на отоплителния сезон със съобщение на сайта на дружеството.

        За допълнителна информация тел: 062 603 172

Дата: 07. 04. 2023год.

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че ремонтните дейности по отстраняване на възникналата авария от  01.04.2023 год. приключиха и на 05.04.2023 год.  е възстановено подаването на топлинна енергия за отопление и топла вода на ул. "Иларион Драгостинов" № 9
 
„Топлофикация – ВТ“ АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички клиенти.
 
За допълнителна информация тел:  062 603 172
Страница 7 от 69
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree