Съобщения

Уважаеми клиенти,

Съгласно чл. 29 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2014 г., и поради изтичане на едногодишния регулаторен период (01.07.2023-30.06.2024 г.), “Топлофикация-ВТ” АД, гр. Велико Търново, обявява предварителна еднокомпонентна цена от 116,82 лв. без ДДС за МВтч топлинна енергия с топлоносител гореща вода от 01.07.2024 г., която ще бъде заявена за утвърждаване от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че ремонтните дейности по отстраняване на възникналата авария oт 12.02.2024 год. в 8,20 ч. приключиха и на 15.02.2024 год. e възстановено подаването на топлинна енергия за отопление и битова гореща вода на следните адреси:

ул. „Деню Чоканов” № 1, ул. „Деню Чоканов”№ 3ул. „Деню Чоканов”№ 4, ул. „Деню Чоканов” № 5, ул. „Деню Чоканов”№ 8, ул. „Георги Живков”№ 1, ул. „Борис Богданов”№ 9, ул. „Иван Сарафов” № 5, ул. „Иларион Драгостинов” № 9,  ул. „Георги Измирлиев” № 12, ул. „Филип Симидов”№ 1, ул. „Георги Бенковски”№ 9, ЦСУ – ДСХ "Венета Ботева", СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА" и СУ "ГЕОРГИ РАКОВСКИ".

„Топлофикация – ВТ“ АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 603 172

 

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че за периода на недоставена топлинна енергия през месец Януари 2024 г., поради аварийни ремонтни дейности на основание чл. 36, ал. 3 от Общите условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация - ВТ“ АД, ще бъде изплатена неустойка на клиентите, която ще може да се получи след 14.02.2024 г. на касата на „Топлофикация ВТ” АД на ул. „Никола Габровски” № 71А.

Неустойка по чл. 36, ал. 3 от Общите условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация - ВТ“ АД е изчислена за клиентите на следните адреси:

ул. "Васил Левски" № 19, 27 и 29, ул. "Тодор Светослав" № 17, ул. "Никола Габровски" № 28, ул. „Филип Симидов“ № 1 ул. "Георги Бенковски" № 9.

„Топлофикация – ВТ“ АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на Топлофикация – ВТ АД

за месец Януари 2024 г. и месец Януари 2023 г.

КЕВР 0124

Доставената топлинна енергия от „Топлофикация – ВТ” АД на клиентите на гр. Велико Търново за м. Януари 2024 г. е с 45,24% повече в сравнение с м. Януари 2023 г. поради значително по – ниските средноденонощни температури за периода, онагледено на диаграмата:

КЕВР 0124 1.JPG

На вниманието Ви предоставяме в табличен и графичен вид сравнение за начислените суми за топлинна енергия за м. Януари 2024 г. спрямо м. Януари 2023 г. 

КЕВР 0124 2

КЕВР 0124 3.JPG

КЕВР 0124 4.JPG

Средноденонощни температури: 

  •   Януари 2023 г. – +5.7˚С
  •   Януари 2024 г. – +2.7˚С

Средна сметка за начислена топлинна енергия за клиент, в лв. с ДДС: 

  •   Януари 2023 г. –   67.95 лв.
  •   Януари 2024 г. – 123.84 лв.

Утвърдена цена с ДДС от КЕВР за 1 МВтч топлинна енергия: 

  •   Януари 2023 г. – 143.53 лв.
  •   Януари 2024 г. – 158.18 лв.
Страница 1 от 79
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree