Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – ВТ” АД през м. Януари 2024 г.

09 Февруари 2024

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на Топлофикация – ВТ АД

за месец Януари 2024 г. и месец Януари 2023 г.

КЕВР 0124

Доставената топлинна енергия от „Топлофикация – ВТ” АД на клиентите на гр. Велико Търново за м. Януари 2024 г. е с 45,24% повече в сравнение с м. Януари 2023 г. поради значително по – ниските средноденонощни температури за периода, онагледено на диаграмата:

КЕВР 0124 1.JPG

На вниманието Ви предоставяме в табличен и графичен вид сравнение за начислените суми за топлинна енергия за м. Януари 2024 г. спрямо м. Януари 2023 г. 

КЕВР 0124 2

КЕВР 0124 3.JPG

КЕВР 0124 4.JPG

Средноденонощни температури: 

  •   Януари 2023 г. – +5.7˚С
  •   Януари 2024 г. – +2.7˚С

Средна сметка за начислена топлинна енергия за клиент, в лв. с ДДС: 

  •   Януари 2023 г. –   67.95 лв.
  •   Януари 2024 г. – 123.84 лв.

Утвърдена цена с ДДС от КЕВР за 1 МВтч топлинна енергия: 

  •   Януари 2023 г. – 143.53 лв.
  •   Януари 2024 г. – 158.18 лв.
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree