Съобщения

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че аварията на главен топлопровод е отстранена и подаването на топлинна енергия е възстановено на следните адреси:

ул. Христо Донев, ул. Деню Чоканов, ул. Георги Живков, ул. Борис Богданов, ул. Иван Сарафов, ул. Иларион Драгостинов, ул. Филип Симидов и ул. Георги Бенковски.

“Топлофикация - ВТ” АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че аварията на главен топлопровод е отстарена и подаването на топлинна енергия е възстановено на следните адреси:

ул. Никола Габровски, ул. Бойчо войвода и ул. Йоновка. 

“Топлофикация - ВТ” АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Уважаеми дами и господа, 

Уведомяваме Ви, че топлоподаването на битова гореща вода (БГВ) е възстановено. 

Необходимо е всички ремонтни дейности по вътрешните инсталации да бъдат завършени.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че плановото спиране на топлоподаването се удължава до 15.09.2019 г. съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ и съгласно чл. 44, ал. 3 от Общи условия за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация-ВТ” АД на потребители в град Велико Търново.

С цел гарантиране на качествено топлоснабдяване, през предстоящия зимен сезон, дружеството разшири обема на плануваните ремонтни дейности по топлопреносната мрежа, като ще бъде извършен цялостен ремонт на магистралните топлопроводи по ул. „Бойчо Войвода“ и ул. „Филип Тотю“, което налага изкопни дейности.

Извършва се и допълнителна модернизация и реконструкция на съоръженията за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и съоръженията за пренос на топлинната енергия, с което ще се гарантира качествено топлоснабдяване.

„Топлофикация – ВТ“ АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички клиенти, като за първа година извършва планови ремонти през летния период в такъв голям обем на работа, което е ясен знак за осигуряване на качествено и непрекъснато топлоснабдяване с битова гореща вода и отопление на всички клиенти.

За допълнителна информация тел:

062 / 64 28 86

062 / 60 31 73

Страница 69 от 83
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree