Съобщения

Съобщение

Уважаеми клиенти,

 “Топлофикация - ВT” АД Ви уведомява, че на основание чл. 29 от Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия, във връзка с Решение № Ц-19 от 28.12.2018 г. на КЕВР ще внесе предложение за промяна в цената на електроенергията като запази цената на топлинната енергия непроменена считано от 01.01.2019 г., както следва:

- Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 93.24 лв./МВтч без ДДС.

- Продажна цена на ел. енергия към ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД – 230.00 лв./МВтч  без ДДС.

Обявените цени са при цени на горивата към първото тримесечие на 2019 г.

Средната температура в гр. Велико Търново отчетена за декември 2018 г. от НИМХ е 1,3 градуса, което е доста по-ниско в сравнение със същия период на миналата година. Тогава средната температура е била 5 градуса. Това се дължи на ниските среднодневни температури в началото на м. декември 2018 г. Тогава живакът на термометрите е достигал -12 градуса. Очаквано, изминалият месец е по-студен и от ноември 2018 г., за който среднодневната температура е била 5.9 градуса.

Поради това, сметките за отопление за декември 2018 г. ще бъдат по-високи, независимо от начина на отопление.

Въпреки новото повишение на цената на природния газ в размер от 3,51 %, цената на топлинната енергия няма да бъде повишавана. „Топлофикация-ВТ” АД напомня на своите клиенти, че могат да спестят от сметката за топлинна енергия като се възползват от програмата „Лоялен клиент”. Така те ще спестят 3% от месечната си сметка при плащане на сметката до 15-то число на месеца, ако нямат просрочени задължения и са на месечен отчет.

От Ръководството 

на "Топлофикация - ВТ" АД

Съобщение

Уважаеми клиенти,

Поради технологично превключване, профилактика и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия от Електроразпределение Север АД на 04.01.2019 г. от 10,00 часа до 14,00 часа ще бъде преустановено подаването на топлинна енергия към всички клиенти на "Топлофикация - ВТ" АД, гр. Велико Търново.

 “Топлофикация - ВТ” АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 67 02 29

Становище от „Топлофикация-ВТ“ АД по темата с високите сметки за битова гореща вода за месец ноември 2018 г.

Разпределението на потребената топлинна енергия за отопление и битово гореща вода се извършва по утвърдена от Министерството на енергетиката Методика за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, приложение към Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването.

Високите сметки за битова гореща вода за месец ноември 2018 г. са резултат от отпадане на промоцията, която е поставяла максимална цена за кубически метър вода в размер на 10.80 лв. с ДДС. При тази промоция беше без значение колко е количеството топлинна енергия за загряване на един кубически метър студена вода. Правилата бяха такива, че единственото, което беше от значение беше клиентът да е на месечен отчет, да е заплатил сметката си в рамките на тридесетдневния срок за плащане и да няма стари задължения.

Новата промоция отново е със същите условия, но е в размер на 3% от общата сума за битово гореща вода и отопление. Така всички абонати на „Топлофикация-ВТ” АД се възползват от новото предложение, а не само абонатите, които използват топла вода.

Високите цени на топлата вода не са нов факт и не са резултат от различно ценообразуване. И до сега клиентите са получавали фактури, на които е отразена реалната цена, която е изчислена за един кубически метър топла вода, но след прилагане на промоцията са плащали един кубически метър на цена едва 10.80 лв. с ДДС.

Количеството продадена топлинна енергия се измерва от „Топлофикация-ВТ” АД със средство за търговско измерване – топломер, монтиран във всяка абонатна станция, присъединена към топлопреносната мрежа на „Топлофикация – ВТ” АД и е собственост на топлопреносното предприятие.

Въз основа на отчетената топлинна енергия по уреда за търговско плащане – топломер се извършва разпределението между клиентите в сграда – етажна собственост топлинна енергия за битово гореща вода и топлинна енергия за отопление, съгласно Наредбата за топлоснабдяването.

Топлинната енергия за битово горещо водоснабдяване в зависимост от това дали е отоплителен период или неотоплителен период се определя по следния начин:

През неотоплителен период количеството топлинна енергия за битово гореща вода се определя от отчетената топлинна енергия и количеството студена вода по общия водомер и отчетеното количество вода по индивидуалните водомери. Важно е да се знае, че енергията за битово горещо водоснабдяване не е константна величина и е в пряка зависимост от спецификата на сградната инсталация, отчетената топлинна енергия и количеството вода по общ водомер, както и по индивидуалните. Колкото е по – голямо потреблението от клиентите, стойността на 1 кубик топла вода е по – нисък. При намаляване на потреблението съответно цената се повишава.

През отоплителен период количеството топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 кубик вода за битово горещо водоснабдяване е частно на количеството топлинна енергия от летния период и количеството вода по общия водомер. Залага се стойност на получената енергия за загряване на 1 кубик вода за битово горещо водоснабдяване, чрез който се определя количеството топлина. Ежемесечно топлинната енергия за загряване на 1 кубик вода за битово горещо водоснабдяване се коригира с коефициент, коригиращ разликата между отчета на общия водомер и по индивидуалните водомери.

Топлинната енергия за загряване на 1 кубик вода за битово горещо водоснабдяване изцяло зависи от консумацията на всяка отделна сграда. Сградните инсталации за битово гореща вода и отопление са собственост на клиентите. Изцяло зависи от тях в какво състояние ще я поддържат, за да има ефективно използване на топлинната енергия за отопление и битово гореща вода.

От Ръководството 

на "Топлофикация - ВТ" АД

Страница 3 от 15
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree