Съобщения

Ние, от Топлофикация Велико Търново, изразяваме нашето дълбоко възмущение от това, че през целия вчерашен ден се разпространяваше твърдение за „драстично поскъпване” на топлинната енергия, което противоречи на истината.

Също така не считаме за уместно да се извиняваме, за това, че подобно на всички топлопофикационни дружества, без изключение, сме спазили закона и регламента за прилагане на една държавно утвърдена процедура. От друга страна, социалната отговорност, която осъзнато носим, не ни позволява да останем в пасивна позиция в условия на разпространение на неверни твърдения и откровени заблуди към нашите клиенти и обществеността с очевидно користни цели.

Създалата се ситуация е резултат от прилагане на строгия регламент за подаване на заявления за актуализация на цените на топлинната енергия, който е основан на ясни и категорични правила, а не на непредвидими от топлофикационите дружества събития, каквото е обявяването на нова цена на природния газ в рамките на 12 астрономически часа след крайния срок за подаване на заявленията им.

Във връзка с горното „Топлофикация ВТ“ АД категорично се разграничава от всякакви изявления, създаващи фалшиви новини, със следното:

  1. Както всяка година, за новия ценови период сме подготвили своите разчети според всички изисквания на създадения и утвърден от Комисията за Енергийно и Водно Регулиране регламент. Резултатите в тях, изчислената цена на топлинната енергия, са на база на действаща официално към момента на изготвянето им цена на природния газ, т.е. към 31 Март 2020 година. Невъзможно и недопустимо, според закона, е нашето, а и на всяко друго дружество, заявление да отразява неизвестни и неутвърдени бъдещи промени.
  1. Комисията за Енергийно и Водно Регулиране утвърждава пределна цена на топлинната енергия за всяко топлофикационно дружество. Стойността на тази цена се определя според границата на социална поносимост и изразява политиката за достъпност на услугата централизирано топлоснабдяване за обществото. Всяко топлофикационно дружество осъзнава това и не възприема заявленията за корекция на цента на топлината енергия като искане за увеличение, а като баланс между обществения интерес и оцеляването си като икономически субект. Независимо от утвърдената цена, всяко топлофикационно дружеството може да я намалява чрез промоции и клиентски кампании, каквито „Топлофикация ВТ“ АД провежда от години, съгласно своя собствена политика.
  1. В знак на солидарност към обществото, в тежките условия на борба срещу разпространението на COVID 19, „Топлофикация ВТ“ АД предвижда да облекчи своите клиенти чрез въвеждане на пределна цена на топлинната енергия през предстоящия летен период, от 01 Май до 31 Октомври 2020 година, за подгряване на битова гореща вода в пъти по-ниска от действащата към момента.
  1. В нашето завление за новия ценови период, резултатът за стойността на цена на топлинната енергия беше по-висок от действащата към момента, но предвид промяната в цената на природния газ от 01 Април 2020 година, цената на топлинната енергия категорично ще бъде по-ниска от тази до момента.
  1. „Топлофикация ВТ“ АД оперира, заплащайки природния газ по действащите цени до 31 Март 2020 година, и според утвърдените от Комисията за Енергийно и Водно Регулиране цени на топлинната енергия, в тази връзка начисляваните задължения на клиентите на дружеството до този момент категорично не могат да бъдат квалифицирани като неправомерни, надвзети, или неоснователни според закона. След приетата нова цена на природния газ със задна дата, Дружеството ще компенсира своите клиенти, за обхванатия от промяна минал период, непосредствено след, и с темпа на, компенсацията, която ще извърши доставчикът на природен газ.

Още един път категорично се разграничаваме от изявленията през изтеклото денонощие на редица субекти в множество телевизионни предвания, електронни и печатни медии, които не изяснявават създалата се ситуация, а предизвикват ескалация на общественото напрежение. Това е недопустимо, не само предвид настоящото затруднено положение, но и от гледна точка на спазване на елементарни морални норми, обществена отговорност и професионализъм.

Оставаме на разположение за всякакви въпроси и дискусии, които са в обществен интерес.

Желаем светли празници на всички българи, заедно и сплотени ще се справим с всички трудности и предизвикателства.

17.04.2020                                                                            От Ръководството

Съобщение

Уважаеми клиенти от ул. Проф. Илия Янулов № 3, вх. А, Б и В,

Уведомяваме Ви, че подаването на топлинна енергия за отопление към трите входа е преустановено еднолично от абонатчика, избран на общо събрание на 05.11.2019 год. 

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 

Съобщение

Съобщение

 

от

„Топлофикация – ВТ“ АД

относно

Отчитане на уредите за дялово разпределение с възможност за дистанционeн отчет

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че електронните услуги базирани в чужбина са временно преустановени поради въведените ограничителни мерки за намаляване разпространението на COVID-19. Във връзка с това отчетът на уредите за дялово разпределение с възможност за дистанционен отчет няма да може да бъде извършен.

Размерът на консумираната топлинна енергия за м. Март 2020 год. на всички клиенти в сгради етажна собствeност с монтирани уреди за дялово разпределение с възможност за дистанционен отчет ще бъде определен прогнозно на база реални отчети от минали периоди, съгласно Методика за дялово разпределение в сгради етажна собственост от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването.

При отмяна на извънредното положение уредите ще бъдат отчетени и ще бъдат изготвени изравнителни сметки.

Ръководството на „Топлофикация – ВТ“ АД Ви поднася извинения за създалото се неудобство.

От Ръководството на „Топлофикация – ВТ“ АД

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че възникналата аварията на 27.03.2020 год. в 10,30 часа е отстранена и подаването на топлинна енергия е възстановено на 28.03.2020 год. в 8,30 часа на територията на гр. Велико Търново.

“Топлофикация - ВТ” АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Страница 3 от 21
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree