Съобщения

Уважаеми клиенти,

Във връзка с оптимизиране на сроковете за извършване на ремонтната програма на топлопреносната мрежа на „Топлофикация - ВТ” АД за 2021 г., първоначално обявения срок от 19 Април 2021 г. до 31 Май 2021 г. се променя от 27 Апрли 2021 г. до 08 Юни 2021 г.

През периода от от 27 Апрли 2021 г. до 08 Юни 2021 г. “Топлофикация - ВТ” АД ще преустанови подаването на топлинна енергия за топла вода за извършване на планови ревизии и планови ремонти на основни съоръжения по преноса на топлинна енергия, към следните адреси:

ул. „Христо Донев”, ул. „Деню Чоканов”, ул. „Георги Живков”, ул. „Борис Богданов”, ул. „Иван Сарафов”, ул. „Иларион Драгостинов”, ул. „Константин Паница”, ул. „Георги Измирлиев”, ул. „Филип Симидов”, ул. „Георги Бенковски”, ЦСУ – ДСХ "Венета Ботева", СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА" и СУ "ГЕОРГИ РАКОВСКИ".

При възможност подаването на топлинна енергия за топла вода ще бъде възстановено по - рано.

„Топлофикация – ВТ“ АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички засегнати клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на „Топлофикация – ВТ” АД за месец Март 2021 г. и месец Март 2020 г.  

Месец/година

м. 03.2020 г.

м. 03.2021 г.

Промяна

Доставена топлинна енергия в МВтч

2 331.754

3 685.322

58.05%

Денградуси

320.9

436.9

116.0

Средна външна температура по данни на НИМХ

8.6

4.9

-3.7

Работни дни отопление

31

31

0

Работни дни топла вода

31

31

0

Доставената топлинна енергия от „Топлофикация – ВТ” АД на клиентите на гр. Велико Търново за м. Март 2021 г. е с 58,05% по – вече в сравнение с м. Март 2020 г. поради значително по – ниската средна външна температура.

Средноденонощна външна температура по данни на НИМХ през м. Март 2021 г. в сравнение с м. Март 2020 г. е с – 3.7°С по – ниска, което е от важно значение за повишената консумация на топлинна енергия от клиентите на „Топлофикация – ВТ” АД.

На вниманието Ви предоставяме в табличен и графичен вид сравнение за начислените суми за топлинна енергия за м. Март 2021 г. спрямо м. Март 2020 г.

Таблица 1

Сума за топлинна енергия,

в лв. от - до

03.2021 г.

%

03.2020 г.

%

<50.00 лв.

1279

46.37%

1455

52.77%

от 50.01 лв. до 100.00 лв.

751

27.23%

764

27.71%

от 100.01 лв. до 150.00 лв.

428

15.52%

371

13.46%

от 150.01 лв. до 200.00 лв.

178

6.45%

117

4.24%

от 200.01 лв. до 250.00 лв.

61

2.21%

23

0.83%

от 250.01 лв. до 300.00 лв.

28

1.02%

12

0.44%

от 300.01 лв. до 350.00 лв.

18

0.65%

8

0.29%

>350.01 лв.

15

0.54%

7

0.25%

Брой абонати

2758

100.00%

2757

100.00%

03.2021.png

03.2020.png

Средноденонощни температури: 

 • Март 2020 г. – +  8.6˚С
 • Март 2021 г. – +  4.9˚С

Средна сметка за начислена топлинна енергия за клиент, в лв. с ДДС: 

 • Март 2020 г. – 62.05 лв.
 • Март 2021 г. – 75.18 лв.

Утвърдена цена с ДДС от КЕВР за 1 МВтч топлинна енергия: 

 • Март 2020 г. – 119.29 лв.
 • Март 2021 г. – 104.71 лв.

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изпълнение на ремонтната програма на „Топлофикация ВТ” АД за 2021 г., отнасяща се до извършване на планови ревизии и планов ремонт на основните съоръжения за пренос на топлинна енергия, с основна цел подобряване качеството на топлоснабдяване за отопление и битова гореща вода за отоплителен сезон 2021-2022, както и съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ и съгласно чл. 44, ал. 2 от Общи условия за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация - ВТ” АД на потребители в град Велико Търново от 19 Април 2021 год. до 31 Май 2021 год. ще преустанови подаването на топлинна енергия за битова гореща вода към клиенти на следните адреси:

ул. „Христо Донев”, ул. „Деню Чоканов”, ул. „Георги Живков”, ул. „Борис Богданов”, ул. „Иван Сарафов”, ул. „Иларион Драгостинов”, ул. „Константин Паница”, ул. „Георги Измирлиев”, ул. „Филип Симидов”, ул. „Георги Бенковски”, ЦСУ – ДСХ "Венета Ботева", СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА" и СУ "ГЕОРГИ РАКОВСКИ".

При възможност подаването на топлинна енергия за топла вода ще бъде възстановено по - рано.

„Топлофикация – ВТ“ АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства на всички засегнати клиенти.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

                Часът на Земята е най-голямата природозащитна инициатива!

Организирано от WWF (Световен фонд за дивата природа).

Той е посветен на това да запазим богатствата на нашата планета Земя. От изключителна важност е ние самите да бъдем отговорни и се грижим за околната среда и животинския свят.

Провежда се всяка последна събота на месец март, когато граждани, бизнеси и правителства по целия свят едновременно изключват електрическото осветление, отправяйки призив за устойчиво и отговорно бъдеще и давайки фокус върху изменение на климата.

Часът на Земята се организира се за първи път през 2007 г. в СидниАвстралия, след което става традиция и започва да се отбелязва по цялата планета.

В България първото издание на Часа на Земята е организирано през 2008 г. от WWF България. Отбелязването на инициативата продължава всяка година, като част от работата на българския екип на природозащитната организация.

                Тази година Часът на Земята ще бъде по – различен!

Ще започне на 27 март в 20:30 ч. с традиционното гасене на светлини и с интригуващо дигитално събитие.

Според доклада на WWF“ Жива планета“ сме загубили 68% от гръбначните животни за по-малко от 50 години. Пример от България за тази притеснителна тенденция – само за 10 години, мечките у нас са намалели почти наполовина.

Посланието на WWF тази година ще е да се запазят мечките. Във тази връзка, страната ни като един съмишлениците на тази инициатива организира кампания „Бъди закрилник на мечките в България“.

Екипът на природозащитната организация споделя :

„Даваме начало на нашия специален Месец на Земята – месец, в който новородените мечета се срещат за първи път с природата навън и плахо пристъпват след майка си, за да научат от нея важни уроци.

Храната през март и април е все още оскъдна. Майката мечка е изтощена и гладна след зимния си сън. Трябва да се погрижи за себе си, за да е в състояние да отгледа и децата си. Тя е всеотдайна майка и остава с тях най - малко 2 години.“

Във тази връзка от организацията приканят всички граждани да се включат в кампанията за закрилник на мечетата.

От природозащитната организация приканват всички граждани да ги подкрепят да се изпълни мисията на WWF – да се изгради бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата. „Бъди закрилник на мечките в България“ и ни помагай да направим така, че и мечки, и хора да живеят добре – без страх, без опасност за живота, щастливи в отглеждането на следващото поколение.“

Това е най-лесният начин да помогнете да се ограничи глобалното затопляне.

Ето как може да се включите в кампанията:

1. Като дарители подпомагащи отглеждането на малките мечета.

                                                    Или

2. Когато помагаме за запазването им и живот в среда, подходящ за тях.

- Ако няма гори, няма да има и мечки. Опазването на местообитанията им от изсичане и унищожаване е от ключово значение.

- Ние самите да не бракониерстваме или по някакъв начин нарушаваме баланса на природата – чрез изсичане на гори или предизвикване на умишлени пожари.

Другите дейности, които можем да спазваме с цел опазване на нашата планета са свързани и с нашата ежедневна отговорност.

Като примери за това може да са следните инициативи:

 • Енергоспестяващите лампи са по-евтини в дългосрочен план

Заменете обикновените крушки с енергоспестяващи лампи. Те са доста по-скъпи от обикновените, но с тях накрая спестявате пари, защото използват само около една четвърт от електричеството, за да произведат същата светлина. Освен това са 4 пъти по-трайни от нормалните електрически крушки!

 • Избягвайте „режима на готовност” и изключвайте лампите

Изключвайте телевизорите, видео и аудио системите и компютрите, когато не ги използвате. Енергията, изразходена от тях в „режим на готовност”, се равнява на 10% до 60% от целия им енергиен разход. Изключвайте лампите, когато не сте в стаята – така веднага спестявате енергия. Изключвайте мониторите на компютрите, когато не работите на тях.

 • Купувайте енергийноефективни уреди

Когато купувате перална машина, хладилник, миялна машина или печка, изберете най - ефективния модел, който можете да си позволите, поне от клас А. Тези модели са малко по - скъпи, но се изплащат чрез по-ниските сметки за електричество. Същото важи и за офис оборудването като компютри, копирни машини, принтери. Информирайте се за уредите в интернет или търсете логото на Energy Star. 

 • Придвижването до работа или училище

Когато се придвижвате на къси разстояния, ходете пеша! Използвайте колело за близки разстояния и пазаруване. Така ще се поддържате в добра форма и ще ви е приятно!

 • Намалете пътуването със самолет

Когато пътувате на почивка със самолет, допринасяте значително към емисиите на въглероден диоксид, които причиняват промени в климата. Затова прекарвайте почивката си по-близо до вкъщи или се придвижвайте с други видове транспорт, например влак, автобус или кораб. Ако ви се налага да летите, обмислете закупуването на „въглеродни кредити”, за да компенсирате емисиите, причинени от вашия полет.

chasat na zemyata 2021 wwf bg

Страница 1 от 32
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree