Съобщения

Годишният отчет се извършва веднъж годишно, след приключване на отоплителния сезон. "Топлофикация ВТ" АД осигурява две безплатни дати за извършване на отчета. Първата дата е в диапазона 8:30ч. - 16:30ч, а втората между 18:00ч. - 20:00ч.

За извършване на отчета е необходимо да осигурите достъп до жилището на една от двете дати. Също така е необходимо да осигурите и свободен достъп до уредите за дялово разпределение и водомерите за топла вода.

Датите за отчет се обявяват в съобщение, поставено на видно място във входа Ви и в нашият уеб сайт.

В случай че не осигурите достъп до жилището си на обявените дати за отчет, в изравнителната Ви сметка ще бъде начислен максимален дял от използваната енергия в сградата.

 

Понеделник 15.05.2017г.

08:30 - 10:00 Д.Чоканов 3 В
10:00 - 11:30   Г
12:30 - 14:00   Д
14:00 - 15:30   Е
18:00 - 18:05 Н.Габровски 42 В
18:05 - 18:15   Г
18:15 - 18:30   Д
18:30 - 18:40   Е
18:50 - 19:05 Н.Габровски 35 А
19:15 - 19:25 Йоновка 4 А
19:25 - 19:40   Б

 

Вторник 16.05.2017г.

08:30 - 10:00 С.Велики 6 Г
10:00 - 11:30   Д
12:30 - 14:00   Е
14:30 - 16:00 К.Паница 3  Б
18:00 - 18:20 Полтава 9 В
18:20 - 18:35   Г
18:40 - 19:10   Д
19:10 - 19:30   Е

 

Сряда 17.05.2017г.

08:30 - 10:00 Полтава 11 Г
10:00 - 11:30   Д
12:30 - 14:00   Е
14:30 - 15:30 Хр.Донев 11 11
18:00 - 18:40 Краков 8 Б
18:50 - 19:10 Ален мак 3 А
19:10 - 19:30   Б

 

Четвъртък 18.05.2017г.

08:30 - 09:30 Ниш 8 В
09:30 - 10:30   Г
11:00 - 12:30 Оборище 10
13.30-15.00 Ф.Симидов 1 А
15.00-16.30   Б
18:00 - 18:10 В.Левски 8 и 10 А
18:10 - 18:30   А
18:30 - 18:50   Б
19:00 - 19:20 В.Левски 27 А
19:20 - 19:30   Б
19:30 - 20:00   В

 

Петък 19.05.2017г.

08:30 - 10:00 проф.Ил.Янулов 1 А
10:00 - 11:30   Б
12:30 - 14:00   В
14:30 - 15:30 Краков 8.1  Г

Годишният отчет се извършва веднъж годишно, след приключване на отоплителния сезон. "Топлофикация-ВТ" АД осигурява две безплатни дати за извършване на отчета. Първата дата е в диапазона 8:30ч. - 16:30ч, а втората между 18:00ч. - 20:00ч.

За извършване на отчета е необходимо да осигурите достъп до жилището на една от двете дати. Също така е необходимо да осигурите и свободен достъп до уредите за дялово разпределение и водомерите за топла вода.

Датите за отчет се обявяват в съобщение, поставено на видно място във входа Ви и в нашият уеб сайт.

В случай че не осигурите достъп до жилището си на обявените дати за отчет, в изравнителната Ви сметка ще бъде начислен максимален дял от използваната енергия в сградата.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

„Топлофикация ВТ" АД гр. Велико Търново Ви уведомява, че от 01.05.2017 год. определя пределна цена за 1 куб. м. топла вода в размер на 9,83 лв. с ДДС, когато са налице едновременно следните условия:

 1. Отчитането на водомерите за топла вода да се извършва всеки месец от лице, което е избрано от Общото събрание на Сграда - етажна собственост, от представител на фирмата за дялово разпределение или чрез дистанционен отчет на водомерите за топла вода.

2. Да няма стари задължения за плащане.

2. Месечната сметка да се заплаща в срока по чл. 32, ал. 1 от Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация ВТ" АД на клиенти в гр. В. Търново – до 30 число на месеца, следващ месеца на потребление.

 

За допълнителна информация: тел. 062 64 28 86.

Съобщение

Уважаеми клиенти,

Сигнали, свързани с отоплението и топлата вода се приемат на телефон 062 64 28 86. Приетите сигнали се предават на служителите, които ще извършат проверка на адреса и ще предприемат необходимите действия.

Заявки за извършване на проверка на имот, монтаж, демонтаж и преместване на уреди за дялово разпределение за сгради - етажна собственост, на които дяловото разпределение на ползваната топлинна енергия за отопление и топла вода се извършва от “Топлофикация ВТ” АД се приемат на телефон 062 64 28 86 и 0879 25 27 97.

 

Страница 61 от 66
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree