Съобщения

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите

на „Топлофикация – ВТ” АД за месец Април 2022 г. и месец Април 2021 г.

KEVR0422

Доставената топлинна енергия от „Топлофикация – ВТ” АД на клиентите на гр. Велико Търново за м. Април 2022 г. е с -84.37% по – малко в сравнение с м. Април 2021 г., защото топлинната енергия е ползвана само за битова гореща вода.

На вниманието Ви предоставяме в табличен и графичен вид сравнение за начислените суми за топлинна енергия за м. Април 2022 г. спрямо м. Април 2021 г. 

 KEVR0422 1

0422

0421

  Средноденонощни температури: 

  • - Април 2021 г. –        +   10.1˚С
  • - Април 2022 г. –        ______˚С

Средна сметка за начислена топлинна енергия за клиент, в лв. с ДДС: 

  • - Април 2021 г. –        46.53  лв.
  • - Април 2022 г. –        46.97  лв.

Утвърдена цена с ДДС от КЕВР за 1 МВтч топлинна енергия: 

  • - Април 2021 г. –        104.71 лв.
  • - Април 2022 г. –        128.96 лв.

Уважаеми клиени,

Във връзка с разпространената информация за спиране на доставките на природен газ от „Газпром“, към България, към настоящия момент в „Топлофикация – ВТ“ АД не е постъпвала официално информация от страна на доставчиците на природен газ, за ограничителен режим или спиране на подаването на природен газ.

Дружеството работи с нормални технологични показатели, без прекъсване на производството на топлинна и електрическа енергия.

    Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че ремонтните дейности по отстраняване на възникнала авария приключиха и на 22.04.2022 год. е възстановено подаването на топлинна енергия за битова гореща вода на следните адреси:

ул. „Охрид”, ул.„Ниш“ и ул. "Ален Мак".

“Топлофикация - ВТ” АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че ремонтните дейности по отстраняване на възникнала авария приключиха и на 18.04.2022 год. е възстановено подаването на топлинна енергия за битова гореща вода на следния адрес:

 ул. „Арх. Г. Козарев”, ул. „Никола Габровски” № 35, ул. „Никола Габровски” № 31, ул. „Краков”, ул. „Ален Мак”, ул. „Охрид”, ул. „Плиска”, ул. „Ниш”, ул. „Филип Тотю”, ул. „Бойчо войвода” и ул. „Трети март”.

“Топлофикация - ВТ” АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Страница 14 от 61
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree