Съобщения

Уважаеми клиенти,

Във връзка с направените предписания от „ВИК Йовковци“ ООД Ви уведомяваме, че подмяната на водомерите за топла вода задължително трябва да бъдат с такива с дистанционно отчитане.

Изискването на Закона за енергетиката, чл. 140, ал. 7 е всички новоинсталирани водомери за топла вода, да бъдат с дистанционно отчитане.

Съгласно чл. 140, ал. 8 от Закона за енергетиката водомерите за топла вода се доставят от фирмата, извършваща дяловото разпределение в сграда – етажна собственост или се одобряват от нея за използване в сградата.

Списъкът с водомери за дистанционно отчитане, които са одобрени от „Топлофикация – ВТ“ АД, включва следните марки:

  • Enevita – телефон за връзка 062 64 29 96
  • Акварор – Бояджиев и синове ООД – телефон за връзка 0885 44 03 46;
  • Беласица – телефон за връзка 0886 33 31 01.

ВАЖНО:

След 01.01.2027 г. всички уреди за дялово разпределение на топлинна енергия, индивидуални водомери за топла вода и индивидуални топломери трябва да бъдат с дистанционно отчитане. 

За допълнителна информация може да се свържете с нас на следните телефони: 062 64 28 86 и 062 67 02 29.

„Топлофикация – ВТ” АД

гр. Велико Търново

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите на Топлофикация – ВТ АД за месец Февруари 2022 г. и месец Февруари 2021 г.

 KEVR02

Доставената топлинна енергия от „Топлофикация – ВТ” АД на клиентите на гр. Велико Търново за м. Февруари 2022 г. е с 14% по - малко в сравнение с м. Февруари 2021 г., поради по – топлото време време.

Средноденонощна външна температура по данни на НИМХ през м. Февруари 2022 г. спрямо м. Февруари 2021 г. е с 0.5°С по – висока.

На вниманието Ви предоставяме в табличен и графичен вид сравнение за начислените суми за топлинна енергия за м. Февруари 2022 г. спрямо м. Февруари 2021 г. 

 KEVR102

  02.2022.png

  02.20211.png

 

 Средноденонощни температури:

  • Февруари 2021 г. –  +   4.8˚С
  • Февруари 2022 г. –  +   5.3˚С

Средна сметка за начислена топлинна енергия за клиент, в лв. с ДДС:

  • Февруари 2021 г. – 78.44 лв.
  • Февруари 2022 г. – 70.10 лв.

Утвърдена цена с ДДС от КЕВР за 1 МВтч топлинна енергия:

  • Февруари 2021 г. – 104.71 лв.
  • Февруари 2022 г. – 128.96 лв.

Уважаеми клиенти,

Съгласно чл. 29 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, (Издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2014 г., и поради изтичане на едногодишния регулаторен период (01.07.2021-30.06.2022 г.), “Топлофикация - ВТ” АД, гр. Велико Търново, обявява предварителна пределна цена от 132.57 лв.* без ДДС за МВтч топлинна енергия от 01.07.2022 г., която ще бъде заявена за утвърждаване от Комисията за енергийно и водно регулиране.

*Предварителната пределна цена за топлинна енергия е определена, на база актуалните, към този момент цена на природен газ и цена за тон въглеродни емисии.

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че ремонтните дейности по отстраняване на възникнала авария на 21.02.2022 год. приключиха и в 14,30 ч. на 23.02.2022 год. е възстановено подаването на топлинна енергия за отопление и битова гореща вода на следния адрес:

ул. "Оборище", ул. "Георги Бакалов", ул. Симеон Велики", ул. "Полтава", ул. "Проф. Илия Янулов", ул. „Никола Габровски” № 42, № 31, № 35, ул. „Краков”, ул. „Ален Мак”, ул. „Охрид”, ул. „Плиска”, ул. „Ниш”, ул. „Филип Тотю”, ул. „Бойчо войвода”, ул. „Трети март” и ул. „Арх. Г. Козарев”.

Подаването на топлинна енергия за отопление и топла вода все още не е възстановено на следните адреси:

ул. "Никола Габровски" № 28, ул. "Васил Левски" № 19, ул. "Васил Левски" № 27, ул. "Васил Левски" № 29, ул. "Тодор Светослав" № 17, Хотел "Алегро", РЗИ - В.Търново, ОУО "К. Фичето", Регионален център за ПППО, ПГ по моден дизайн и Областна администрация Велико Търново.

За периода на недоставена топлинна енергия, на основание чл. 36, ал. 3 от Общите условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация - ВТ“ АД на потребителите в град Велико Търново, ще бъде изплатена неустойка на клиенти от следните топлофицирани адреси:

ул. "Никола Габровски" № 28, ул. "Васил Левски" № 19, ул. "Васил Левски" № 27, ул. "Васил Левски" № 29, ул. "Тодор Светослав" № 17, Хотел "Алегро", РЗИ - В.Търново, ОУО "К. Фичето", Регионален център за ПППО, ПГ по моден дизайн и Областна администрация Велико Търново.

“Топлофикация - ВТ” АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Страница 6 от 51
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree