Съобщения

Информация за доставена топлинна енергия към клиентите

на „Топлофикация – ВТ” АД за месец Април 2022 г. и месец Април 2021 г.

KEVR0422

Доставената топлинна енергия от „Топлофикация – ВТ” АД на клиентите на гр. Велико Търново за м. Април 2022 г. е с -84.37% по – малко в сравнение с м. Април 2021 г., защото топлинната енергия е ползвана само за битова гореща вода.

На вниманието Ви предоставяме в табличен и графичен вид сравнение за начислените суми за топлинна енергия за м. Април 2022 г. спрямо м. Април 2021 г. 

 KEVR0422 1

0422

0421

  Средноденонощни температури: 

  • - Април 2021 г. –        +   10.1˚С
  • - Април 2022 г. –        ______˚С

Средна сметка за начислена топлинна енергия за клиент, в лв. с ДДС: 

  • - Април 2021 г. –        46.53  лв.
  • - Април 2022 г. –        46.97  лв.

Утвърдена цена с ДДС от КЕВР за 1 МВтч топлинна енергия: 

  • - Април 2021 г. –        104.71 лв.
  • - Април 2022 г. –        128.96 лв.

Уважаеми клиени,

Във връзка с разпространената информация за спиране на доставките на природен газ от „Газпром“, към България, към настоящия момент в „Топлофикация – ВТ“ АД не е постъпвала официално информация от страна на доставчиците на природен газ, за ограничителен режим или спиране на подаването на природен газ.

Дружеството работи с нормални технологични показатели, без прекъсване на производството на топлинна и електрическа енергия.

    Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че ремонтните дейности по отстраняване на възникнала авария приключиха и на 22.04.2022 год. е възстановено подаването на топлинна енергия за битова гореща вода на следните адреси:

ул. „Охрид”, ул.„Ниш“ и ул. "Ален Мак".

“Топлофикация - ВТ” АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че ремонтните дейности по отстраняване на възникнала авария приключиха и на 18.04.2022 год. е възстановено подаването на топлинна енергия за битова гореща вода на следния адрес:

 ул. „Арх. Г. Козарев”, ул. „Никола Габровски” № 35, ул. „Никола Габровски” № 31, ул. „Краков”, ул. „Ален Мак”, ул. „Охрид”, ул. „Плиска”, ул. „Ниш”, ул. „Филип Тотю”, ул. „Бойчо войвода” и ул. „Трети март”.

“Топлофикация - ВТ” АД поднася своите извинения за временно причинените неудобства.

За допълнителна информация тел: 062 64 28 86 и 062 60 31 73

Страница 4 от 51
Горе
Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree