Печат на тази страница

Становище от „Топлофикация-ВТ“ АД

15 Декември 2018

Становище от „Топлофикация-ВТ“ АД по темата с високите сметки за битова гореща вода за месец ноември 2018 г.

Разпределението на потребената топлинна енергия за отопление и битово гореща вода се извършва по утвърдена от Министерството на енергетиката Методика за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, приложение към Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването.

Високите сметки за битова гореща вода за месец ноември 2018 г. са резултат от отпадане на промоцията, която е поставяла максимална цена за кубически метър вода в размер на 10.80 лв. с ДДС. При тази промоция беше без значение колко е количеството топлинна енергия за загряване на един кубически метър студена вода. Правилата бяха такива, че единственото, което беше от значение беше клиентът да е на месечен отчет, да е заплатил сметката си в рамките на тридесетдневния срок за плащане и да няма стари задължения.

Новата промоция отново е със същите условия, но е в размер на 3% от общата сума за битово гореща вода и отопление. Така всички абонати на „Топлофикация-ВТ” АД се възползват от новото предложение, а не само абонатите, които използват топла вода.

Високите цени на топлата вода не са нов факт и не са резултат от различно ценообразуване. И до сега клиентите са получавали фактури, на които е отразена реалната цена, която е изчислена за един кубически метър топла вода, но след прилагане на промоцията са плащали един кубически метър на цена едва 10.80 лв. с ДДС.

Количеството продадена топлинна енергия се измерва от „Топлофикация-ВТ” АД със средство за търговско измерване – топломер, монтиран във всяка абонатна станция, присъединена към топлопреносната мрежа на „Топлофикация – ВТ” АД и е собственост на топлопреносното предприятие.

Въз основа на отчетената топлинна енергия по уреда за търговско плащане – топломер се извършва разпределението между клиентите в сграда – етажна собственост топлинна енергия за битово гореща вода и топлинна енергия за отопление, съгласно Наредбата за топлоснабдяването.

Топлинната енергия за битово горещо водоснабдяване в зависимост от това дали е отоплителен период или неотоплителен период се определя по следния начин:

През неотоплителен период количеството топлинна енергия за битово гореща вода се определя от отчетената топлинна енергия и количеството студена вода по общия водомер и отчетеното количество вода по индивидуалните водомери. Важно е да се знае, че енергията за битово горещо водоснабдяване не е константна величина и е в пряка зависимост от спецификата на сградната инсталация, отчетената топлинна енергия и количеството вода по общ водомер, както и по индивидуалните. Колкото е по – голямо потреблението от клиентите, стойността на 1 кубик топла вода е по – нисък. При намаляване на потреблението съответно цената се повишава.

През отоплителен период количеството топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 кубик вода за битово горещо водоснабдяване е частно на количеството топлинна енергия от летния период и количеството вода по общия водомер. Залага се стойност на получената енергия за загряване на 1 кубик вода за битово горещо водоснабдяване, чрез който се определя количеството топлина. Ежемесечно топлинната енергия за загряване на 1 кубик вода за битово горещо водоснабдяване се коригира с коефициент, коригиращ разликата между отчета на общия водомер и по индивидуалните водомери.

Топлинната енергия за загряване на 1 кубик вода за битово горещо водоснабдяване изцяло зависи от консумацията на всяка отделна сграда. Сградните инсталации за битово гореща вода и отопление са собственост на клиентите. Изцяло зависи от тях в какво състояние ще я поддържат, за да има ефективно използване на топлинната енергия за отопление и битово гореща вода.

От Ръководството 

на "Топлофикация - ВТ" АД

Ние използваме бисквитки за да подобрим нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, вие давате съгласието си вашите бисквитки да бъдат използвани от нас. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree